Zagrebački Sveučilišni Športski Savez  Članci, radovi, statistika Arhiva kategorije 'Članci, radovi, statistika'
Članci, radovi, statistika

Uspjesi Arhiva kategorije 'Uspjesi'
Uspjesi

Rekreacija i turniri Arhiva kategorije 'Rekreacija i turniri'
Rekreacija i turniri

SVEUČILIŠNO PRVENSTVO

PRAVILNIK ZA ORGANIZACIJU I PROVOĐENJE SVEUČILIŠNIH ŠPORTSKIH PRVENSTAVA GRADA ZAGREBA

 

Članak 1.
Zagrebački sveučilišni športski savez u suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu, Udrugom nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture Sveučilišta u Zagrebu, Studentskim zborom Sveučilišta u Zagrebu i Studentskim centrom Sveučilišta u Zagrebu organizira i provodi Sveučilišna športska prvenstva grada Zagreba (dalje: Prvenstva).

Članak 2.
Prvenstva imaju zadaću da kod studenata razviju interes i navike za bavljenje sportom, a ujedno služe za odabir u sastav sveučilišne reprezentacije grada Zagreba.

Članak 3.
Prvenstva se održavaju u vremenu od 1. listopada jedne do 31. svibnja druge godine.

Članak 4.
Prvenstva se održavaju pod uvjetima koja određuju ovaj Pravilnik, Pravila pojedinih nacionalnih sportskih saveza te posebne Propozicije i naputci organizatora.

Članak 5.
U pojedinom sportu mogu se primjenjivati eksperimentalna (modificirana) pravila u tekućoj akademskoj godini.

Članak 6.
Pravo sudjelovanja na Prvenstvima imaju:

 1. ekipe Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 2. ekipe visokoškolskih ustanova koje djeluju na području grada Zagreba
 3. redovni ili izvanredni studenti s upisanom godinom studija u kojoj se održava natjecanje, neovisno o dobi
 4. studenti koji su diplomirali u prošloj akademskoj godini.

Članak 7.
U svakom Prvenstvu bit će omogućeno sudjelovanje jednoj ekipi koja predstavlja visokoškolsku ustanovu koja zadovoljava uvjet naveden u članku 6. a) ili b), a drugu ekipu, u svakom sportu, imaju pravo prijaviti tri prvoplasirane ekipe s prošlogodišnjeg natjecanja. 
Za sveukupni poredak boduje se bolje plasirana ekipa.

Članak 8.
Svaki sudionik Prvenstva mora na vrijeme pismeno prijaviti svoje ekipe.
Rok prijava određuje organizator.

Članak 9.
Prijava mora biti ovjerena žigom i potpisom nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture, prodekana za nastavu visokoškolske ustanove koja se prijavljuje za nastup ili predstavnika studentske sportske udruge, članice Saveza.
Prijava mora sadržavati ime voditelja visokoškolske ustanove koji je odgovoran za predstavljanje visokoškolske ustanove koja se prijavljuje.

Članak 10.
Ždrijeb natjecanja za sportske igre provodi se uzimajući u obzir sljedeće kriterije prema redosljedu kako je navedeno:

 1. plasman na prošlogodišnjem natjecanju
 2. trenutni plasman u ukupnom zbroju za najbolju ekipu ukoliko je završeno 25% natjecanja u tekućoj sezoni, a u suprotnom poredak na kraju prošle sezone
 3. ždrijeb

Članak 11.
Radi utvrđivanja prava nastupa pojedinaca za pojedinu ekipu, svaki natjecatelj dužan je prije svog prvog nastupa voditelju natjecanja predati dokument kojim dokazuje studentski status, a to je:

 1. indeks
 2. potvrđena lista sudionika sa žigom i potpisom nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture ili prodekana za nastavu visokoškolske ustanove koja se prijavljuje za nastup
 3. uvjerenje izdano u svrhu nastupa na Sveučilišnim športskim prvenstvima grada Zagreba

Nakon prijave, natjecatelj u svakom sljedećem nastupu, na zahtjev voditelja, svoj identitet mora dokazati bilo kojom službenom ispravom koja sadrži sliku.
Ukoliko bilo koji sudionik natjecanja zahtjeva potvrdu studentskog statusa pojedinaca, voditelj natjecanja može tražiti na uvid indeks pojedinca čiji je studentski status doveden u pitanje.
Ako za ekipu nastupi igrač za kojeg se utvrdi da je nastupao za drugu ekipu, ekipa za koju je nastupao nakon svojeg prvog nastupa biti će diskvalificirana.

Članak 12.
Pojedino natjecanje provodit će voditelj kojeg određuje organizator.
Voditelj natjecanja:

 1. provodi natjecanje u pojedinom sportu
 2. vodi listu sudionika pojedine ekipe
 3. provodi ždrijeb
 4. obrađuje pojedinačne i ekipne rezultate i dostavlja ih u ured Zagrebačkog sveučilišnog športskog saveza u roku od 72 sata nakon završetka natjecanja
 5. ima pravo udaljiti pojedinca ili ekipu sa natjecanja ukoliko su u bilo kojem slučaju svojim ponašanjem doveli u pitanje red i ozbiljnost natjecanja

Članak 13.
Svaka ekipa dužna je nastupiti u odgovarajućoj sportskoj opremi uvažavajući specifičnosti pojedinih sportova.
Na opremi i dresovima dozvoljeno je nošenje reklama i natpisa sponzora.

Članak 14.
Za postignuti plasman na Prvenstvima nagradit će se tri prvoplasirane ekipe i tri prvoplasirana pojedinca.
Prva tri plasirana natjecatelja dobivaju medalje, a ekipe pehare.

Članak 15.
Najbolja visokoškolska ustanova u muškoj i ženskoj konkurenciji odredit će se temeljem postignutih rezultata na Prvenstvu u pojedinom sportu.
Prvo plasirana ekipa osvaja broj bodova identičan broju ekipa koje regularno završe natjecanje. Ostale ekipe prema osvojenom plasmanu osvajaju po jedan bod manje od prvoplasirane ekipe pa sve do posljednje ekipe koja osvaja 1 bod.
Ekipa koja osvoji prvo mjesto bonificira se sa 3 boda, drugo mjesto s 2 boda i treće mjesto s 1 bodom, osim kad su nastupile samo dvije ekipe pa se ekipa koja osvoji prvo mjesto bonificira s 2 boda, a ekipa koja osvoji drugo mjesto s 1 bodom.
Ukoliko je na natjecanju nastupila samo jedna ekipa, ona se ne boduje za sveukupni poredak.
U slučaju istog broja bodova za sveukupni poredak, redoslijed na ljestvici određuje se ovim redom:

 1. Nastup u više sportova
 2. Osvojeni bodovi u sportu s najviše ekipa (u slučaju da dva ili više sportova imaju isti broj ekipa, zbrajaju se bodovi svih sportova s istim brojem ekipa)
 3. Manji broj studenata
 4. Ždrijeb.

Članak 16.
U sportovima u kojima se ekipni poredak utvrđuje na osnovu pojedinačnih rezultata, ekipa se sastoji od najmanje 2 osobe.
Prijavljena ekipa koja nije regularno završila barem jedan susret, biti će diskvalificirana.

Članak 17.
Ukoliko ekipa neopravdano izostane snosi troškove organizacije svake utakmice u iznosu od 400,00 kn.

Članak 18.
Najbolja visokoškolska ustanova osvaja prijelazni pehar koji čuva godinu dana, do sljedeće dodjele nagrada.

Članak 19.
Proglašenje rezultata s podjelom nagrada i priznanja obavit će se odmah po završetku pojedinog natjecanja, a ako to nije moguće, na završnoj svečanosti.

Članak 20.
Ekipa ili pojedinac koji smatra da je oštećen ima pravo žalbe.
Žalba se predaje voditelju natjecanja u pisanom obliku najkasnije 30 minuta nakon završetka susreta, a ukoliko je voditelj natjecanja ne riješi pozitivno, na zahtjev podnositelja, voditelj natjecanja proslijediti će žalbu tajniku Saveza koji će, ukoliko je potrebno, sazvati Natjecateljsku komisiju te će o rješenju žalbe obavijestiti podnositelja.
Natjecateljska komisija rješava žalbu u roku od 72 sata.
Rješenje Natjecateljske komisije je konačno.
Uz žalbu je potrebno izvršiti uplatu od 200,00 kn koje se vračaju ako se žalba riješi pozitivno.

Članak 21.
Natjecateljska komisija ne može donijeti rješenje suprotno činjenicama koje proizlaze iz Pravilnika ili Propozicija o čemu će tajnik Saveza obavijestiti podnositelja žalbe.

Članak 22.
Natjecateljsku komisiju čine 2 profesora tjelesne i zdravstvene kulture i 1 student.

Članak 23.
Izbornik, kojeg bira Izvršni odbor Zagrebačkog sveučilišnog športskog saveza, bira i vodi reprezentaciju na nacionalnim i međunarodnim natjecanjima.

Članak 24.
Svaki sudionik nastupa na vlastitu odgovornost.

Članak 25.
Pravo tumačenja, izmjena i dopuna ovog Pravilnika ima Zagrebački sveučilišni športski savez.

ZAGREBAČKI SVEUČILIŠNI ŠPORTSKI SAVEZ

 


Galerija slika Arhiva foto galerije
20.4.2016.
UniSportHR Rukomet 1516
16.12.2015.
Prijam zlatnih košarkašica kod rektora Sveučilišta u Zagrebu
13.5.2015.
UniSportHR Odbojka 1415
 
 
 
Korisni linkovi

 © Zagrebački Sveučilišni Športski Savez | web development by BIP
hit counter dreamweaver